Μπείτε στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Μηχανικών του Τεχνικού Γραφείου - ΤοπογραφΩ

Εξασφαλίστε δωρεάν προβολή και επεκτείνεται το πελατολόγιο σας μέσω του Γραφείου μας

Έδρα - Περιοχή Δραστηριότητας
Νομός:

www.topographos.net
© 2013: Ηλίας Γραμματικογιάννης
Δρ. Τοπογράφος Μηχ ΕΜΠ
Στοιχεία Μηχανικού:
Όνομα:
Επώνυμο:
Ειδικότητα:
ΑΕΙ/ΤΕΙ:
Στοιχεία Eπικοινωνίας:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
email:

Συμπληρώστε εργασίες που
αναλαμβάνετε και δεν περιλαμβάνονται
στη δεξιά λίστα:

Επιλέξτε τις Εργασίες που Αναλαμβάνεται:
Τοπογραφικά
Έκδοση Αδειών
Συστάσεις Οριζοντίου και Καθέτου
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Βεβαιώσεις Νομιμότητας
Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων - Πηγαδιών
Φωτοερμηνείες
Οριοθετήσεις Ρεμάτων - Αιγιαλού
Διεκπεραίωση Υποθέσων Κτηματολογίου
Υποστήριξη Εργοταξίων
Ογκομετρήσεις Εκσκαφών - Αδρανών